Algemene voorwaarden hotel

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Boutique Hotel Sies en haar gasten.

Artikel 2: Reserveringen

Reserveringen kunnen telefonisch, per e-mail of via de website van het hotel worden gemaakt. Een reservering is pas definitief na ontvangst van een bevestiging van het hotel.

Het hotel behoudt zich het recht voor om een ​​reservering te annuleren indien de gast niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden of indien er sprake is van overmacht.

Artikel 3: Prijzen

De prijzen op de website van het hotel zijn inclusief btw. Het hotel behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. De gast is de prijs verschuldigd die op de reserveringsbevestiging staat vermeld.

Artikel 4: Betaling

De gast dient de kamerprijs bij aankomst in het hotel te betalen. Het hotel accepteert contante betalingen, creditcards en debitcards.

Artikel 5: Annulering

Annuleringen dienen schriftelijk per e-mail of per post te worden doorgestuurd naar het hotel.

Bij annulering tot 14 dagen voor de aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 14 dagen voor de aankomstdatum wordt 50% van de kamerprijs in rekening gebracht.

Bij annulering op de dag van aankomst of bij no-show wordt 100% van de kamerprijs in rekening gebracht.

Artikel 6: Aankomst en vertrek

De gasten kunnen op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur inchecken.

Op de dag van vertrek dienen de gasten de kamer uiterlijk om 11.00 uur te verlaten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Het hotel is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van de gast.

De gast is aansprakelijk voor schade die door hem of haar aan het hotel wordt toegebracht.

Artikel 8: Geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de arrondissement waar het hotel is gevestigd.

Artikel 9: Overige bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en in het Engels.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en de Engelse versie, prevaleert de Nederlandse versie.